Hygiejne ved malkningen er afgørende for celletallet

God mælkekvalitet og yversundhed kommer af rene køer og stabile malkerutiner. Ikke mindst rengøringen af patterne før malkningen har betydning for celletallet i tanken.

Af kvæg fagdyrlæge Preben Bjerre og kvægdyrlæge Lau Ranch-Nielsen, Dyrlægerne Himmerland Kvæg.

For at kunne hjælpe landmændene til at nå en høj mælkekvalitet – og dermed en god afregning fra mejeriet – har dyrlæger fra Dyrlæger & Ko de sidste to år deltaget i et kursusforløb om mælkekvalitet og yversundhed.

Tankcelletallet er et kvalitetsmål, der påvirkes stærkt af, hvordan køerne bliver opstaldet og malket. Med andre ord er tankcelletallet meget påvirkeligt af management i stalden og rutinerne ved malkningen.

Mindre risiko ved rene køer
Køernes renhed er det første, vi vil se på, når vi vil have høj yversundhed og lavt tankcelletal. Jo renere køerne er, jo mindre er risikoen for, at der kommer gødning på pattespidserne, og dermed nedsættes risikoen for yverbetændelse.

Renlighed starter på gangarealerne. Mindre møg reducerer risikoen for, at der sprøjtes gødning op på yveret, og at urene klove slæber gødning op i sengebåsene.
Sengebåse er indrettet således, at køerne træder ind med forben og bagben lige der, hvor yveret kommer til at ligge, når koen har lagt sig for at fordøje.

De lange hår på halen kan let komme til at ligge i gødningen på gangen; og når koen senere rejser sig, hænger halen lige ud for yveret, som hurtigt bliver tilsmudset af halespidsen.
Urene yvere tager længere tid at rengøre for malkeren. Og bliver de ikke gjort helt rene under forberedelsen, øges risikoen for en senere yverbetændelse hos den pågældende ko, og man kan se brune aflejringer i mælkefilteret.

Gode malkerutiner
Hvad er så optimal forberedelse af malkningen?
Optimal forberedelse gør hele patten inklusiv pattespidsen. Vær opmærksom på, at der på spidsen kan sidde små gødningsrester, som kommer direkte i kontakt med den mælk, der malkes ud.
Oftest ses god aftørring af patten, men man glemmer tit pattespidsen. Aftørring af pattespidsen giver desuden den kraftigste stimulans til mælkenedlægning.
Der malkes to til tre stråler ud før malkningen startes for at kontrollere, at der ikke er forandringer i mælken, som kan tyde på, at koen har fået yverbetændelse.
Er patterne forurenede, kan man starte med at påføre skum. Det skal sidde på patterne i mindst 30 sekunder for at virke optimalt.

En klud per ko
Derefter skal der bruges en klud per ko, og hele kluden skal bruges. Det gøres lettest ved at anvende et hjørne til hver pat. Når alle fire patter er rengjorte, foldes kluden, og bagsiden anvendes til at rengøre pattespidserne.
Når yveret er gjort rent, er det vigtigt, at malkesættet ikke sættes på, før der er gået 60-90 sekunder. Det er den tid, det tager for koen at lægge mælken ned, fra man starter dens reflekser ved rengøringen af patterne.
Det er derfor vigtigt at tilrettelægge malkerutinerne i malkestalden således, at der ikke forberedes flere køer, end at man kan nå at påsætte malkemaskinerne indenfor de 60-90 sekunder.
Efter malkning skal patterne desinficeres med et jodholdigt pattedyp.
Det er også vigtigt, at de fastlagte rutiner altid følges af alle malkere i stalden.
Det skal være således, at koen ikke lægger mærke til, om det er den ene eller den anden, der malker, og hvordan det gøres. For det skal være ens med høj hygiejne og gode rutiner hver gang.

CASE-HISTORIE
Sådan holder Hans van Vliet celletallet nede
De sidste 12 måneder har det geometriske tankcelletal hos Hans van Vliet ikke været over 120.000.
Tankcelletallet holdes nede gennem høje standarder for rengøring i stalden og faste rutiner for hygiejne ved malkningen.
De 153 årskøer ligger i sandsengebåse, som renholdes jævnligt og fyldes op en gang om ugen. Gangarealer holdes rene med skraber, som kører 12 gange dagligt.
Halerne klippes jævnligt, når hårene bliver for lange, for at undgå tilsmudsning af bagyveret.
Køerne malkes i en 2 x 9 sildebens malkestald med tildeling af kraftfoder.

To malkere, samme procedure
Udover Hans er der kun én anden, som malker køerne. Malkningen foregår på samme måde hver gang, fortæller Hans.
- Vi skummer alle ni køer på vej ind i malkestalden, og derefter aftørrer vi tre køer med papir og stripper et par stråler ud, hvorefter malkesættet sættes på, forklarer han.
Besætningsdyrlægen har taget tid på, hvor lang tid der går, fra forberedelsen starter, til malkesættet er sat på. Det ligger indenfor det anbefalede 60-90 sekunder.
Efter malkning pattedyppes alle med desinficerende pattedyp.
Der malkes i gennemsnit 10.421 kg EKM. Som nævnt har det geometrisk tankcelletal ikke været over 120.000 de sidste 12 måneder, hvilket har udløst det højeste tillæg til mælkeprisen hele perioden. Der er en leverings procent på 95 %.
89 % af køerne er DH krydsninger med RDM, Montebeliarde og Fleckvie, 9 % er DH og 2 % er RDM. Køerne er fordelt på 21 % 1. kalvs, 26 % 2. kalvs og 53 % øvrige køer.
Læs det nye NYT 22-04-2020 - 14:33

Dyrlægebesøg i Salmonella dublin status 2 og 3 besætninger Ninna på barsel Kirsten tilbage efter barsel Dyrlægen på besøg under Coronaepidemien ... Læs mere

Dyrlægebesøg i Salmonella dublin status 2 og 3 besætninger 14-04-2020 - 12:19

Læs her hvordan vi planlægger efter de nye Salmonellaregler, så besætninger i status 2 og 3, videst muligt, får besøg sidst på ruten. ... Læs mere

UDSAT Kursus i praktisk klovpleje 16-03-2020 - 14:49

Kursus for begyndere og let øvede ... Læs mere

Nyt NYT 12-03-2020 - 12:24

I denne udgave af NYT kan du blandt andet læse om: NYHED Praktisk klovkursus for øvede ... Læs mere

NYT - Kursus i praktisk klovpleje for øvede 10-03-2020 - 10:49

Nyt NYT, marts 2020 ... Læs mere

Kursus i praktisk klovpleje 06-03-2020 - 14:34

Onsdag den 22. april 2020 kl. 9.30 - 15.00 afholder vi praktisk klovplejekursus for nybegyndere og let øvede på Nordjyllands Landbrugsskole. ... Læs mere

NYHED 06-03-2020 - 14:25

UDSAT Kursus i praktisk klovpleje for øvede på Tinghøjgård Arden A/S ... Læs mere

Artikel: Derfor skal du anvende medicin korrekt 10-02-2020 - 09:31

Artikel af kvægfagdyrlæge Ninna Westphael ... Læs mere

Læs det nye NYT !! 05-02-2020 - 12:29

I det nye NYT kan du læse om ... Læs mere

Basiskurser for udenlandske medarbejdere 05-02-2020 - 10:25

Få et basiskursus og bliv klædt bedre på til arbejdet i besætningen   Kalvepasning Yversundhed og malkning Reproduktion og kælvnings-management   ... Læs mere

TalentKursus 27-01-2020 - 13:13

4 dages TalentKursus for udenlandske medarbejder ... Læs mere

Artikel: Vaccination reddede kalvene fra at dø 06-01-2020 - 11:39

Landmand Evald Skårup kan berette omovervældende god resultater efter han er begyndt at vaccinere køer og kalve. ... Læs mere

Artikel: Salmonella - Ny test finder smitten 06-01-2020 - 10:48

Ny PCR-test på gødning kan hjælpe med at stoppe smitte med Salmonella dublin. Ved at kombinere prøver af mælk, blod og gødning kan flere smittefarlige dyr findes og ny smittespredning opdages. ... Læs mere

MERE SUNDHED - MINDRE ANTIBIOTIKA 10-12-2019 - 14:35

Et staldskoletilbud   Ved du hvorfor, der er sygdom i din besætning? Bruger du antibiotika til de rette køer? Vil du lade andre bidrage med forslag til nye rutiner? Er du parat til at gå forrest og vise, at god sundhed og lavt medicinforbrug kan forenes med sund økonomi? ... Læs mere

Tak et fantastisk fremmøde til Julemøde 2019 06-12-2019 - 12:10

180 mælkeproducenter deltog onsdag den 4. december i vores Julemøde. ... Læs mere

Vejen til succes med tværfaglig rådgivning 17-10-2019 - 11:20

Tværfaglig rådgivning kan være af stor værdi for landmanden. Hvis alle parter har viljen til det, og møderne er velorganiserede, er grunden lagt for succes og dermed bedre resultater i produktionen. ... Læs mere

Nyt NYT 10-10-2019 - 14:54

Læs det nye NYT. Her fortæller vi blandt andet om Julemødet 2019 ... Læs mere

Det hele arbejdsliv - alt inklusive 09-10-2019 - 12:23

Mød tre unge kvægdyrlæger, der fortæller, hvordan det var for dem at komme i gang med arbejdet i praksis og det at få det til at fungere med fritid og alt, hvad det inkluderer. ... Læs mere

Smag på det sydvestlige USA - fuldt booket 07-10-2019 - 10:30

Vi er glade for jeres interesse og kan nu fortælle at rejsen er fuldt booket.   Har du lyst til at opleve landbruget på den anden side af jorden? ... Læs mere

Kineserne slås med sygdomme, vi næsten har glemt 12-08-2019 - 11:04

Kina: Trods gode rutiner med smittebeskyttelse og systematisk driftsledelse plages nye og meget store kvægbesætninger i Kina af kvægtuberkulose, mund- og klovsyge og andre tabsgivende sygdomme, som er blevet udryddet i Danmark. ... Læs mere

1 2 3 4