SimHerd

Preben Bjerre, Henning Rasmussen og Torben Werner Bennedsgaard er alle uddannet i at lave og tolke resultater af Simherd analyser.

Se endvidere Simherds hjemmeside.