Behandling af lemmelidelser

Behandling af lemmelidelser


Det er meget vigtigt, at køerne i nutidens stalde går godt, så de kan gå til foderbordet og ind til malkning, ellers bliver de let til køer der ikke yder nok, og som på sigt må udsættes.

De hyppigste lidelser vi ser hos køerne er:
De infektiøse: klovbrandbylder og digital dermatitis
De ikke infektiøse: hul væg/klovbylder og sålebødninger/sålesår

Klovbrandbylder forårsages af en bakterie, der ofte optræder i kvægets miljø. Den slår til, når huden i klovspalten bliver beskadiget, og giver så anledning til hævelse i klovenes omgivende væv.

Køerne halter, og bør behandles m. penicillin/antibiotika + evt. smertestillende midler. Da bakterien smitter meget til andre fra sådanne dyr, er der klogt at isolere dem nogle dage fra flokken. Spredning af hydratkalk og klovbade kan forebygge smitte. For dyr på græs optræder smitten navnlig på drivgange og ved vandtrug, hvor der bliver trådt op og er fugtigt. Derfor er det med at forebygge dette, hvis det er muligt.

Digital dermatitis menes at skyldes en bakterie (treponema), som borer sig ind i huden ofte bagest i klovspalten, men kan også ses andre steder. Området bliver rødt, delvist hårløst med få strittende hår, og det er MEGET ømt for berøring! Derfor halter køerne også meget.

Behandlingen består i vask og anlæggelse af salicylsyreforbinding, der skal sidde på i 2-3 dage.
Nogle køer får D.D. flere gange, og dem bør man udsætte, da det bliver kronisk.
Forebyggelse kan ske ved at have rene gangarealer og vaske klovene med rent vand ugentligt.

Hul væg/klovbylder er meget almindelig, og får også køerne til at halte meget. Her ses ingen hævelse ved klovene, så de skal tages op og beskæres, så bylden i den hvide linje skæres fri.

Disse bylder opstår, når køerne drejer for skarpt på hårdt underlag, f.eks. når de går ud af malkestalden. Kan afhjælpes noget ved at lægge gummimåtter disse steder.


Sålesår/såleknusninger
optræder også ofte ved køerne, og gør dem halte i varierende grader.
De kommer når køer står for meget, når de har besvær med at rejse sig i båsene og trænger til klovbeskæring.
Behandling er klovbeskæring og anlæggelse af forbinding evt. træsko på den raske klov.

Det kan derfor anbefales at lade køerne klovbeskære 3-4 gange årligt og vigtigst lige før goldning, så køerne er i orden til kælvningen, hvor klovene er særligt udsatte.
Køer, som gentagne gange får sålesår bør udsættes, da det vender tilbage igen og igen.

Avl efter sunde klove.