Kursusforløbet er afsluttet.
Vi vil meget gerne afholde nyt forløb, så kontakt os endelig, hvis det har din interesse.

Sunde økologiske køer

4 temamøder for nuværende og kommende økologer

Forebyggelse og behandling

Vi tilbyder en møderække på fire møder for både nuværende og kommende økologer, hvor vi sætter fokus på sundhed, velfærd og optimal behandling af syge dyr.

Ved møderne er der faglige oplæg fra vores dyrlæger om formiddagen, herefter fælles frokost og om eftermiddagen besætningsbesøg hos en erfaren eller ny økolog, som vi mener, kan bidrage med inspiration til dagens tema.

Datoer og temaer er fastlagt, men vi tager gerne yderligere emner op efter input fra deltagerne.

PROGRAM

Møde 1
Tiden før og efter kælvning
Onsdag den 25. januar kl. 10-15

 • Den økologiske goldko
 • Kalven hos koen - hvordan og hvorfor?
 • Hvordan sikres sunde kalve?
 • Smittebeskyttelse
 • Rådgivningsaftaler for økologer - hvad er muligt?
 • Besætningsbesøg hos Jan Pedersen, Haubro


Møde 2
Sunde dyr på græs

Tirsdag den 7. marts kl. 10-15

 • Afgræsning for kalve, kvier og køer
 • Robotter og afgræsning - planlægning og realistiske mål
 • Parasitter - forebyggelse og behandling i rette tid
 • Drivveje - hvordan og hvorfor
 • Besætningsbesøg
Møde 3
Kend dine bakterier
Onsdag den 5. april kl. 10-15

 • Yversundhed - særlige udfordringer for økologer
 • Behandlingsstrategi - forstå fordele og ulemper ved forskellige strategier og træf det rigtige valg
 • Hvordan vurderer jeg, om jeg behandler optimalt?
 • Mælkeproduktion uden antibiotika. Er det muligt og hvad ville det kræve?
 • Besætningsbesøg
Møde 4
Den velfungerende øko-ko

Tirsdag den 16. maj kl. 10-15

 • Reproduktion
 • Halthed - diagnose og forebyggelse på græs og i stalden
 • Krydsningskalve
 • Salmonella og paratuberkulose
 • Behandlinger - hvad er muligt med og uden dyrlæge?
 • Lovgivning - nu og i fremtiden
 • Besætningsbesøg

Prisen for denne møderække er kr. 4000 pr. besætning. Hvis der deltager mere end en person betales kr. 500 ekstra pr. ekstra deltager.

Tilmelding senest mandag den 9. januar 2017 til kvaeg@kvaeghim.dk eller på telefon 96 98 28 51