< Tilbage

Oosterhof Dairy29-09-2015 - 15:12

Læs Ninna Westphaels artikel om Oosterhof Dairy og ders nye kalvestald

Kvotefri produktion – Derfor skal kalvesundheden være i top og kalvedødeligheden i bund

 

Stor bedrift og lav kalvedødelighed!

OOSTERHOF DAIRY i Himmerland har ved hjælp af faste rutiner og engagerede medarbejdere formået at få en god sundhed og lav dødelighed hos kalve og ungdyr

 

Forfatter: Kvægdyrlæge Ninna Westphael, Dyrlægerne Himmerland Kvæg, www.kvaeghim.dk

 

Mange fordele ved god kalvesundhed

God kalvesundhed har et utal af fordele. Helt basalt bliver sunde kalve til bedre malkekøer. Flere undersøgelser har vist, at kalve, som har været fri for sygdom, producerer væsentlig mere mælk i første laktation, i forhold til kalve, der for eksempel har haft lungebetændelse. Lav kalvedødelighed giver, al andet lige, flere dyr til udskiftning – eller endda mulighed for overskud af kvier og dermed salg af kvier. Sunde kalve giver bedre foderudnyttelse og bedre tilvækst, og dermed mulighed for tidlig løbning. Alt i alt sparede foderdage. Det koster tid og penge at passe og behandle syge kalve. På både den korte og lange bane giver det således økonomiske og tidsbesparende fordele at have sunde kalve. Til sidst er det – for de fleste – en personlig og faglig tilfredsstillelse, at have sunde kalve og lav kalvedødelighed.

 

Stor bedrift og lav kalvedødelighed

Det er ikke usædvanligt at se forholdsvis flere udfordringer med kalvesundhed og –dødelighed på store bedrifter. Dette hænger sandsynligvis sammen med, at smittetrykket stiger på grund af de mange kalve og at der ofte er flere personer involveret i pasningen af kalvene. Hos Oosterhof Dairy i Himmerland har de 1.200 køer og der fødes godt 1.300 kalve om året. Her har ejerne Hessel Jan og Pieter Oosterhof taget konsekvensen af udfordringerne med kalvene og igangsat en række tiltag for at sikre en god kalvesundheden. Dette arbejde har båret frugt. Det seneste år har dødeligheden for kalvene været nede på godt 3 %. Dette er langt under landsgennemsnittet på 7,8 %. Set i forhold til besætningens størrelse, så er den lave kalvedødelighed om end endnu mere imponerende, idet store besætninger generelt har højere dødelighed end mindre besætninger.

Fakta om Oosterhof Dairy

1.200 årskøer. Alle malkes i ét malkecenter på Hyllested Østergaard.

1.300 fødte kalve om året

3,2 % døde kalve i alderen 1 – 180 dage

10.100 kg EKM pr. årsko

750 hektar med grovfoder

10 ansatte

Ejes af Pieter og Hessel Jan Oosterhof

www.oosterhofdairy.dk

 

Råmælk, mælkefodring og fodring af kalve

Strategien hos Oosterhof Dairy er minimum 3 liter råmælk indenfor få timer efter fødsel. Efter råmælkstildeling bruges mælken fra nykælvere til de mindste kalve. De lidt større kalve får mælk fra behandlede køer og celletalskøer. Fra kalvene er 7 til 11 uger bruges mælkeerstatning.

Ud over mælkefodring får kalvene de første 14 dage kalvemüsli af god kvalitet. Herefter går de over til en kalveblanding og hø af god kvalitet. Fra kalvene er 7 uger får de køernes fuldfoder og hø. På den måde sker der et gradvis skift af fodermidler.

 

Nedbringelse af smittepres

Alle kalve opstaldes de første 14 dage i enkelthytter med forgård. Hytterne er placeret udenfor på et stort asfalteret areal. Hytterne vaskes med højtryksrenser mellem hver kalv, og der er overskud af hytter, således, at de kan få lov at tørre. Efter 14 dage sættes kalvene i fællesbokse med 12 kalve i hver boks. I videst muligt omfang praktiseres alt ud – alt ind princippet. Det store antal kalve giver, grundet besætningens størrelse, god mulighed for at lave ensartede hold. Et tørt og rent miljø er af basal betydning for en god kalvesundhed. Hos Oosterhof Dairy strøs alle kalvehytter og –bokse mindst 2 gange ugentligt med rigelig halm. På den måde strøs kalvene inden ”de trænger”, og derfor står de altid tørt og rent. Alle kalveskåle vaskes med vand dagligt.

  

Helt ny kalvestald – med masser af frisk luft og lys

I 2014 tog Oosterhof Dairy en helt ny kalvestald i brug. I denne går kalve fra 6 – 7 uger til ½ år. Stalden er helt åben i den ene side og har et gardin i den anden side. Der er højt til loftet, og ved stillestående vejr er det muligt at ventilere stalden med tubeventilation. Stalden er flere steder opdelt med murede vægge. Herved er det muligt, at vaske effektivt og nedbringe smittetrykket mellem de enkelte hold af kalve. Den meget åbne kalvestald giver, ud over mulighed for masser af frisk luft, også god mulighed for opsyn med kalvene på grund af det fantastiske lysindfald fra flere sider.

 

Uddelegering af ansvar – og det at være på forkant

Med over 1.300 fødte kalve om året, så er opgaven med pasning og fodring af kalve hos Oosterhof Dairy en stor opgave. Pieter og Hessel Jan har oplært en af deres dygtige ukrainske kvindelige medarbejdere i at stå for kalvene fra fødsel og indtil 6 – 7 uger. Dette har betydet, at kalvepasning er blevet til et højt prioriteret område. Vita ved præcist hvordan kalvene skal passes og fodres og hun er god til at observere kalvene. På den måde fanges eventuelle syge kalve i tide. Opgaver omkring kalvene er sat i system, og der er plan for hvad der skal ske ved eventuelle problemer. Ud over de allerede nævnte rutiner, så sprayes alle navler med jodspiritus 2 - 3 gange; en gang lige efter fødsel og derefter indtil navlestedet er tørt. Dette har ifølge Pieter haft stor betydning for nedbringelse af antallet af kalve med navlebetændelse.

 

10 sikre generelle råd fra dyrlægen til god kalvesundhed

Optimal management af kælvekvier og goldkøer for at sikre stærke kalve og råmælk af høj kvalitet.

Test af råmælk med Brix refraktometer for at sikre kvaliteten. Opret råmælksbank (frost).

Høj hygiejne ved mælkefodring. Pasteurisering kan være aktuelt.

Ens mælkefodring hver dag. Tørstofmåling kan være aktuelt.

Lav belægningsgrad og rigelig med strøelse for at nedbringe smittepres.

Rengøring af bokse og hytter mellem hvert hold / hver kalv.

Alt ud og alt ind. Syge kalve må ikke sættes ind til raske og yngre kalve. Skal separeres fra.

Håndteringsrækkefølge. Syge kalve håndteres til sidst. Ingen gødning fra ældre dyr til yngre dyr.

Uddanne personale i at observere kalve for tegn på sygdom eller mistrivsel.

Diagnostik ved udfordringer med sygdom.

 

 

 

 

< Tilbage