< Tilbage

Tilsyn af udegående dyr14-01-2019 - 14:38

Fortolkning af lovgivningen omkring tilsyn af udegående dyr sommer og vinter – efter udtalelser fra Det Veterinære Sundhedsråd. Nedenunder er anført de vigtigste budskaber.

Kreaturer af malkekvægrace skal tilses daglig uanset om de er på stald eller på græs og uanset om det er vinter eller sommer.

 

Det kan være nødvendigt at tilse dem oftere, hvis de er syge eller i fødsel.

Hvis kalve (0-6 mdr.) er udendørs skal de tilses minimum 1 gang daglig – også selvom det er af kødkvægsrace, går sammen med deres mor og udfører naturpleje.

 

Kødkvægsdyr på græs bør, også selvom de udfører naturpleje, tilses jævnligt. Det anser rådet for at være en gang om dagen i langt de fleste tilfælde. En gang om ugen er ifølge rådet alt for sjældent. Grunden er, at man ikke sikrer dyrenes velfærd, da de let kan komme til skade eller blive syge i løbet af en uge. Derved  lever man ikke  som ejer op til dyreværnslovens bestemmelser om at sikre dyr mod smerte, angst, unødig lidelse.

 

Herudover skal dyr af malkekvægrace ifølge loven om hold af malkekvæg,  tages på stald om sommeren hvis der er ekstreme verjrforhold.

 

Du kan læse mere om tilsyn af kreaturer på følgende link: https://detvetsund.dk/generelle-udtalelser/2018/tilsynsfrekvens-for-udendoers-hold-af-dyr/

Udegående dyr om vinteren

 

Kreaturer, som går ude døgnet rundt om vinteren (december, januar og februar og på dage med vinterlignende vejr i november og marts), skal

  • Have et tykt hårlag.
  • Havde et godt huld
  • Tilføres supplerende foder, så huldet opretholdes
  • Have adgang til frisk vand døgnet rundt.
  • Have adgang til et læskur hvor alle dyr kan ligge tørt samtidig på f.eks. på et halmlag.
  • Have adgang til et areal med græsdække som afspejler antallet af dyr.

Supplerende foder er i princippet ikke et ultimativt krav, men næringsværdien af græs i vinterperioden er så ringe, at kreaturerne ikke kan æde nok for at opretholde deres huld, selvom om græsmængden er rigelig.

Der har været forespørgsel omkring de hårdføre race kunne undtages for ovennævnte krav, og det er på det bestemteste blevet afvist.

Rådet fastholder tillige at der finders meget få steder i Danmark, hvor kravet om læskur kan fraviges og fødevarestyrelsen vil ikke godkende et område på forhånd.

 

Det skal bemærkes, at dyr må holdes udendørs i op til 12 timer dagligt uden afgang til læskur om vinteren.

 

Du kan læse mere om udegående dyr om vinteren på dette link:  https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx og Det veterinær sundhedsråds udtalelse: https://detvetsund.dk/generelle-udtalelser/2018/supplerende-udtalelse-vedr-udendoers-hold-af-dyr-samt-fodring-af-disse/

 

 

< Tilbage