< Tilbage

Økologiske besætninger vinder på mere rådgivning18-12-2018 - 11:13

Sundhedsrådgivning: Økologiske besætninger er udfordret på en anden måde end konventionelle, og det kræver, at dyrlægerne også er med til at tænke kreativt.

Rådgivning i økologiske kvægbesætninger

Økologiske besætninger er udfordret på en anden måde end konventionelle og kræver at vi som dyrlæger også er med til at tænke alternativt. Rådgivning med særligt fokus på økologi bliver efterspurgt i specielt de større besætninger og SEGES har netop afsluttet et kursusforløb for dyrlæger, der rådgiver i økologiske kvægbesætninger. Skal dyrlægen fortsat være en del af garantien for dyrevelfærd i økologiske besætninger – som også mange forbrugere regner med – er det en nødvendighed at få et tættere tilhørsforhold, end de nuværende 2 årlige lovpligtige besøg.


Østrupgården i Himmerland er et godt eksempel, hvor meget det gode samarbejde imellem landmand og dyrlæge kan gøre for en besætning.

 

Økologi i fremdrift

I de seneste år er efterspørgslen på økologiske fødevarer vokset og også i mejeribranchen forventes en fortsat vækst. Produktionen foregår i dag med ca. 80.000 køer fordelt på 400 besætninger. Det røde Ø-mærke er et stærkt og troværdigt brand og de fleste danskere har en forestilling om, hvad det står for.  Værdier som lavere medicinforbrug, øget dyrevelfærd og bæredygtighed bliver ofte sat i relation til Ø-mærket.

 

Alternativ produktion og rådgivning

Det er vigtigt for økologien, at såvel besætningsejere som rådgivere er meget bevidste om, at forbrugerne ønsker et alternativ til den konventionelle produktion. Dermed stiger behovet for nytænkning og alternative løsninger i rådgivningen. Fremtiden tegner en udvikling med større og mere effektive bedrifter. Det er vigtigt at være på forkant med de sundhedsmæssige udfordringer der kan forekomme ved øget produktion - hvorfor øget behov for effektiv sundhedsrådgivning omkring sygdomsforebyggelse, management og velfærd opstår.

 

Øget rådgivning

Mange besætninger har stadig kun ”minimums-rådgivning” med besøg 1- 2 gange årligt, hvor historikken i produktionen og besætningens sundhedstilstand gennemgås.

Skal der arbejdes effektivt og seriøst med forebyggelse vil der som minimum være behov for månedsbesøg og gerne i samarbejde med evt. fodringsrådgiver eller andre relevante fagpersoner.


Omfanget af rådgivningen kan tilpasses den aktuelle situation og tage udgangspunkt i bl.a. årstidens udfordringer. F.eks. vil kalve og ungdyr på græs kræve overvågning mht. parasitter. Et andet eksempel på tilpasset rådgivning er nykælvertjek i besætninger med fokus på management af goldperiode og opstart efter kælvning.

 

Mere forebyggende rådgivning

Vi har i Dyrlægerne Himmerland, Kvæg afholdt en kursusrække for vores Økologiske landmænd. I den forbindelse spurgte vi dem, hvilke fordele de så ved at have en modul 1 aftale med deres dyrlæge. Det helt tydelige svar var en mere effektiv og målrettet rådgivning, bedre sparring og rettidig indgriben i besætningen.
Alt i alt mener vi, at dyrlægen med sundhedsrådgivning og en tæt kontakt til besætningen kan højne produktiviteten i de fleste besætninger.

 

Østrupgården I/S

Beliggende ved Suldrup i Midthimmerland, omlagt til økologi i 2016, har ca. 300 Holsteinkøer, og en ydelse på 10.500 kg EKM.

 

Modul 1 aftale med tilvalgt ugebesøg

 

1. Dyrlæge Helle Christensen, 2. dyrlæge Lau Ranch-Nielsen

 

Samarbejdet har medført en række produktionsforbedringer; faldende celletal, lavere dødelighed, ydelsen er steget, der er sket en forbedring af klovsundheden, næste indsatsområde er reproduktionen.

 

Steffen Nedergaard udtaler bl.a. følgende om sit samarbejde med dyrlægerne;

 1): Én af de største fordele ved de ugentlige besøg er nykælver-tjekket. Det er dejligt at vide, at køerne er kommet godt i gang – eller hurtigt få fundet problemkøer, inden det er for sent. Fodringsmæssigt har vi som økologer ikke så mange knapper at skrue på, teori og praksis kan ikke altid afstemmes, så vigtigt at følge køerne tæt i starten af laktationen.

 

2): Det er lettere at udpege indsatsområder når vi mødes hver uge. Vi har en hurtig fejlfinding når der er behov for det, netop fordi vi hele tiden har fingeren på pulsen. Muligheden for fleksibilitet i forhold til behovet. I øjeblikket går det godt med nykælvere og goldkøerne, og vi har en stabil fodring, så derfor er fokus i den kommende periode flyttet til reproduktionen.

 

3): 1 og 2. dyrlægen kommunikerer og supplerer hinanden godt. Det er vigtigt at dyrlægerne kaster nye bolde op, og vurdere hvor de laveste frugter hænger, så er det mit job at plukke dem. Det er vigtigt at I, som dyrlæger er nørdede, og brug gerne statistik fra Kvartalsrapporten eller Simherd som redskab. Det kan tit være en øjenåbner at der er tal som bakker en påstand op.

 

4): Fremtiden på Østrupgården i forhold til rådgivning kommer til at byde på mere tværfaglighed, fælles besøg af foderrådgiver og dyrlæge 3-4 gange årligt, samt Gårdråd 1-2 gange årligt. Vi fortsætter selvfølgelig med vores ugebesøg, da det er godt med vedholdenhed i opfølgningen på besætningen.

 

Rådgivningsemner

Vi kan yde rådgivning tilpasset den enkelte besætning ønsker og udfordringer.

 

  • Nykælvertjek – er koen kommet godt fra start?
  • Reproduktionskontrol.
  • Optimering af yversundhed – udpegning af de rigtige dyr til behandling.
  • Optimering af klovsundhed og velfærd
  • Optimering af kalvesundhed - med en modul 1 aftale åbnes mulighed for ejerbehandling af kalve med Coccidiose og Cryptosporidiose.

 

  • Forår: Planlægning af græsmarken, herunder drivveje.
  • Sommer: Opfølgning på ungdyr – især mht. græsmarks parasitter.
  • Vaccinationsprogrammer
  • Lovgivning
< Tilbage