Basiskurser

De enkelte kurser tager udgangspunkt i deltagernes hverdag og tilbydes derfor på engelsk.

Kursusformen er en blanding af teoretisk viden. men lige så vigtig er erfaringsudveksling deltagerne imellem.

Pris pr. kursus: kr. 600 incl. frokost og kursusbevis.

  • Kalvesundhed og pasning den 25. marts kl. 10-14
UDSAT PGA. CORONA

Omhandler alle trin af kalvepasning bl.a. håndtering af den nyfødte kalv, tildeling af råmælk, hygiejne og rengøring, tegn på sygdom og pasning af den syge kalv.

Vi lægger stor vægt på at kursusdeltagerne forstår baggrunden for hvorfor råmælk og hygiejne er vigtig.

Deltagerne inddrages i undervisningen ved at svare på spørgsmål og dele erfaringer. Der demonstreres forskelligt udstyr f.eks. colostometer og sonde.

  • Malkning og yversundhed den 1. april kl. 10-14

Omhandler alle dele af malkningen.
Samling af køer inkl. observationer, korrekt forberedelse af koen, påsætning og malkning, pattedyb/spray, CMT, udtagning af mælkeprøve, framalkning, nykælvere, afgoldning inkl. brug af goldmedicin/patteforsegling og hygiejne.

Deltagerne inddrages i undervisningen ved at svare på spørgsmål og dele erfaringer. Der demonstreres forskelligt udstyr f.eks. CMT-test.

  • Reproduktion og kælvningsmanagement den 15. april kl. 10-14

Omhandler alle dele af besætningens reproduktion: Let anatomi, brunstobservation og forskellige brunsttegn, brug af Heatime og lister i DMS, den kælvende ko, fødselshjælp, lejeforandringer, den nyfødte kalv, sygdomme omkring kælvning.

Deltagerne inddrages i undervisningen ved at svare på spørgsmål og dele erfaringer. Der demonstreres forskelligt udstyr f.eks. til fødselshjælp.