Onsdag 28. august 2019

Kursus i medicinhåndtering, praktik

Den praktiske del foregår i en besætning.