Onsdag 18. september 2019

Kursus i medicinhåndtering, praktik

Den praktiske del foregår i en besætning.